Скопје се буди” – Утринска програма

Секој работен ден од 8 до 11Скопје се буди во ритамот на Македонската музика……