Подкаст

Од 31ви Октомври Урбан ФМ започна со емитување на подкасти во рамкие на својата програма.Подкастите ќе запоцнуваат со емитување по 17 часот односно веднаш после Урбан Драјв со Марко Марк.